MENU
Aula_close Layer 1

Mødeplan og kalender skolebestyrelse

MØDEPLAN FOR SKOLEBESTYRELSEN 2018 2019

Dato

Tid/sted

Mødetype

Deltagere

Onsdag d. 22/8

17-18.30 (NY)

*(dialogmøde)

Pia, Anne, BV

Onsdag d. 12/9

17-19 (VM)

*(dialogmøde)

Pia, Anne, BV

Tirsdag d. 18/9

16.30-19

 

ALLE

Tirsdag d. 23/10

16.30-19

 

ALLE

Onsdag d. 14/11

17-19(NY)

*(dialogmøde)

BV + 2 forældre

Onsdag d. 14/11

19-20 (NY)

*(samrådsmøde)

ALLE

Tirsdag d. 11/12

16.30-19 (20)

*spisning 19-20

ALLE

Torsdag d. 17/1

15-20

*(udviklingsmøde med personale og elevråd)

ALLE

Tirsdag d. 29/1

16.30-19

 

ALLE

Onsdag d. 6/3

15-17

*(økonomiudvalgsmøde)

BJ, BV+ 2 forældre

Tirsdag d. 12/3

16.30-19

 

ALLE

Tirsdag d. 23/4

16.30-19

 

ALLE

Torsdag d. 6/6

17-19.30 (20.30)

*spisning 19.30-20.30

ALLE

Torsdag d. 13/6

16-18

*(årsmøde i f.b.m. Nymarkfestival)

ALLE

 

6/6 er fastholdt som torsdagsmøde for at undgå aftenmøde dagen før Grundlovsdag, som er fridag for mange.

*Præcisering vedr. Samrådsmøder på skoleområdet

Baggrund:

Beslutning i Byrådet den 25. april 2017 om ændring af Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler.

”Der etableres et dialogforum. Udvalget for Børn og Unge afholder årligt 4 dialogmøder med deltagelse af to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen og skoleleder fra hver skole. Der afholdes to samrådsmøder mellem hver skole og Udvalget for Børn og Unge i løbet af en fireårig periode. I samrådsmødet deltager den samlede skolebestyrelse og medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge”. Skolebestyrelsen kan invitere yderligere deltagere til Samrådsmøderne.