MENU
Aula_close Layer 1

Klassesammenlægning

Principper og proces vedr. klassesammenlægning

 

Opgaven er inden næste skoleår 2019/2020 at:

  • Fordele elever fra 8 nuværende 7.klasser på 7 kommende 8. klasser
  • Fordele elever fra nuværende 8 8. klasser på 6 kommende 9. klasser

 

Klassesammenlægningen foretages ud fra følgende principper:

Skolens ledelse træffer beslutning om den nye elevfordeling ud fra nedenstående.

  • Vi tilstræber at berøre så få elever som muligt
  • Vi tilstræber, at klassekvotienten bliver så ensartet som muligt på den enkelte årgang
  • Vi tilstræber, at holdstørrelsen i tysk og fransk bliver så ensartet som muligt
  • Vi tilstræber, at fordele eleverne så jævnt som muligt i klasserne i forhold til køn, etnicitet, faglige og sociale kompetencer
  • Årgangens lærere inddrages i den nye fordeling af eleverne i forhold til at anvende viden om elevernes faglige og sociale kompetencer samt indbyrdes relationer
  • Vi tilstræber, at hver elev skal opleve så få ændringer som muligt og alle elever følges med en kendt kammerat til en ny klasse  

 

Proces
 

12/3                  Behandling i skolebestyrelsen

Medio april     Klassesammenlægning besluttes i ledelsen

Ultimo april     Klasselærere i nedlagte klasser inddrages i den nye fordeling af deres elever på øvrige klasser i forhold til at anvende viden om elevernes faglige og sociale kompetencer samt indbyrdes relationer

Maj                   Undervisningsopgaverne fordeles mellem lærerne

14. juni             Udmelding til elever og forældre om nye klassesammensætninger og lærerskift

Uge 25              Forældremøder

25. juni             ”Goddag-dag”