MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem-samarbejde

 PRINCIPPER VEDR. SKOLE-HJEMSAMARBEJDET

 

Udgangspunkt: Vi forventer, at forældrene viser interesse, engagement og ansvar i forhold til at støtte deres børn i at trives og lære. Vi forventer, at forældrene bidrager aktivt til at deres børn bliver en del af det vigtige fællesskab. Vi forventer, at forældrene deltager i forældremøder og øvrige arrangementer

 

Vi bygger samarbejdet mellem forældrene og skolens personale på følgende værdier:

 • åbenhed
 • gensidig tillid
 • ligeværd og respekt for vore forskellige roller i samarbejdet

 

Mål:

 • at sikre alle elever størst muligt udbytte af deres skolegang gennem samarbejdet mellem dem, deres forældre og skolens personale
 • at hjælpe eleverne til at tage størst muligt medansvar for deres egen udvikling

 

Derfor

 • Sørger vi for at give elever og forældre en god introduktion til skolen i forbindelse med skolestarten
 • Sørger vi for at placere forældremøderne på de forskellige årgange på forskellige datoer
 • Har vi til stadighed et højt informationsniveau mellem skole og hjem bl.a. gennem anvendelse af skoleintra og Min Uddannelse.
 • Det forventes, at forældre løbende holder sig orienteret på Skoleintra og Min Uddannelse.
 • Lærerne har op til tre hverdage til at svare på mails i Intra
 • Afholder vi trepartsamtaler, møder og arrangementer, hvor elever/forældre/ personale kan - lære hinanden at kende - udveksle viden og erfaringer - drøfte holdninger afklare forventninger til hinanden i samarbejdet
 • Opfordrer vi til, at der omkring alle klasser etableres kontaktråd bestående af elev- og forældrerepræsentanter, som kan planlægge fælles møder og arrangementer - eventuelt sammen med klasselærerne

 

Metoder: Aftales og udvikles i samarbejdet mellem elever/forældre/personale omkring den konkrete klasse og kan tage udgangspunkt i følgende idékatalog:

Information

 • udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, opslag, lektiedagbøger, skemaer mv.
 • udveksling af mails
 • telefonsamtaler
 • sms

 

Dialog

 • møder
 • hjemmebesøg
 • trepartsamtaler
 • cafémøder

 

Arrangementer

 • sociale arrangementer
 • foredrag/debat
 • kulturelle arrangementer
 • fremvisning af elevprodukter (film/teater/musik/udstillinger etc.)
 • åbent hus hvor elever viser rundt/viser frem
 • forældrebank – forældre som resursepersoner

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 23/10 2018

 

Tanja Schaarup                     Birgit Villebro

Skolebestyrelsesformand   Skoleleder