MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Principper vedr. understøttende undervisning

Med baggrund i folkeskolelovens definition af den understøttende undervisning som ”forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.” arbejder vi således:

Den understøttende undervisning tilrettelægges med følgende mål og indhold:

  • færdighedstræning, selvstændigt elevarbejde og faglig fordybelse
  • klasselærersamtaler med enkelte/grupper af elever for at styrke feedback/evalueringskultur og elevinddragelse
  • undervisning i de obligatoriske emner sundhed- og sexualundervisning færdsels- og førstehjælpsundervisning samt især uddannelse og job - herunder alle aspekter af uddannelsesparathed
  • praktisk/musiske og åben-skoleaktiviteter i /på tværs af fag
  • daglig fællesspisning for at dyrke og styrke relationerne og fællesskaberne – elev-elev og lærer-elever samt opmærksomheden på sundhed og trivsel

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 3/11 2016

 

Ole Tougaard                           Birgit Villebro

Formand                                   Skoleleder