MENU
Aula_close Layer 1

Hjemmearbejde og TRÆFA

nymarkskolen

 

 

 

 

Principper vedr. hjemmearbejde og TRÆFA

Træning og faglig fordybelse sker først og fremmest i skoletiden. Dette suppleres af hjemmearbejde, koncentreret omkring større læse– og afleveringsopgaver.

Sådanne større opgaver fordeles over året gennem elevinddragelse og teamsamarbejde. Generelt tilstræber vi, at hjemmearbejdet gradvis øges i forløbet 7.-10. kl. for at give gode arbejdsvaner til videre uddannelse. Vi tilstræber endvidere at hjemmearbejde gives med en rimelig tidsfrist.

Træningen og hjemmearbejdet bør altid tilpasses den enkelte elevs faglige mål og evalueres løbende.

Eleverne skal selv være med til at sætte mål for deres læring, og herunder mål for træningen.

 

TRÆFA skal bestå af:

  1. Faglig træning.

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen.

  1. Faglige udfordringer.

Eleverne skal tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke, og fagligt mindre stærke elever.

 

TRÆFA organiseres, så eleverne har mulighed for at få støtte inden for forskellige fagområder

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 29/01 2019

 

Tanja Schaarup             Birgit Villebro

Formand                           Skoleleder