MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske principper

MISSION:

 • at skabe og kontinuerligt udvikle en FOLKE-skole særligt rettet mod de unge 13-17-årige fra et stort lokalområde bestående af 3 skoledistrikter samt unge med særlige behov fra hele kommunen
 • at udfordre og udvikle alle unge fagligt, socialt og personligt på grundlag af et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og personale

VISION:

 • Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, kultur og dannelse
 • Vi vil til stadighed udvikle vores praksis på baggrund af tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer.

Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at udnytte deres potentialer til gavn for sig selv og de fællesskaber, de fremover skal indgå i.

DANNELSE= KOMPETENCE TIL AT ANVENDE FAGLIG VIDEN OG FÆRDIGHEDER SAMT SELVINDSIGT OG SOCIAL FORSTÅELSE I SAMSPIL MED ANDRE

LÆRINGSSYN:

 • læring er en proces, hvor man tilegner sig ny forståelse eller mening
 • læring er en aktiv proces
 • læring sker i samspil med andre – direkte eller indirekte

FORVENTNINGER TIL ALLE OS, DER SKAL SKABE DEN UNIKKE UNGESKOLE:

 • vi møder hinanden med anerkendelse og respekt
 • vi har et fælles sprog og en fælles forståelse af opgaven på hele skolen
 • den professionelle lærer påtager sig sit metodeansvar ved at kombinere sit kendskab til elevernes forudsætninger og de faglige mål samt tilrettelægger undervisningen varieret og fleksibelt
 • lærerne opstiller tydelige mål og forventninger til eleverne samt følger op på disse
 • lærerne har et tæt og forpligtende samarbejde i teamet omkring en given elevgruppe, der udmønter sig i fælles holdning og handling i dagligdagen
 • de ansatte tager ansvar for at skabe et trygt og positivt fællesskab i elevgruppen og på skolen som helhed
 • alle elever føler sig set, hørt og forstået af deres lærere
 • eleverne inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter
 • eleverne gør deres bedste, for at de selv og andre kan trives og lære
 • forældrene viser interesse og engagement i forhold til at støtte deres børn i at trives og lære
 • forældrene bidrager aktivt til deres børns vigtige fællesskab med andre

VI VIL GERNE KENDES PÅ, AT:

 • VI ER GODE TIL AT SIGE, HVAD VI GØR OG TIL AT GØRE, HVAD VI SIGER