MENU
Aula_close Layer 1

Timefordeling

Principper vedr. anvendelse af undervisningsresurserne:

Vi søger at opfylde følgende kritierier:

  • Tildeling af vejledende timetal i alle fag
  • Inklusionsopgaven understøttes først og fremmest i form af tildeling af inklusions- og DSA-timer til færrest mulige resursepersoner i hvert enkelt team til fleksibel anvendelse i forhold til elevgruppens forskellige behov
  • Inklusionsopgaven kan herudover understøttes i form af tolærertimer til klasser med elever med helt særlige behov
  • Ved elevtalsnedgang fra en årgang til en anden søger vi:
    - at undgå opbrydning af eksisterende klasser gennem videreførelse af oprindelige klasser eller sammenlægning af 2 hele oprindelige klasser
    - at etablere samlæsning i enkelte fag
  • Tildeling af inklusionstimer til samtaler og undervisning (gruppe- og individuelt) vedr. trivsel, krise, konflikthåndtering, samarbejde, kommunikation, selvværd, eksamensangst, ”styr på dit liv” etc.