MENU
Aula_close Layer 1

It og medie

IT – og mediestrategi for Nymarkskolen

 

Vision

Eleverne skal opnå digital dannelse til at handle kompetent og ansvarligt i anvendelsen af IT og medier.

Digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag og indgår derfor funktionelt i den daglige undervisning, som samlet set skal understøtte udviklingen af følgende konkrete kompetencer:

 • Kreativitet
 • Kollaboration
 • Refleksion
 • Kommunikation

 

Mål

 • Eleverne opøver fagspecifikke og tværfaglige IT- og mediekompetencer
 • Eleverne bliver informationsindsamlere – finder, vurderer og gemmer information
 • Eleverne bliver kritiske tænkere – forstår, bedømmer og beskytter privatliv, sikkerhed, lovgivning og foretager bevidst til- og fravalg af medieanvendelse
 • Eleverne bliver producenter – vælger, skaber og deler indhold og medier
 • Eleverne deltager i fællesskaber og samarbejder om ovenstående

 

Derfor gør vi følgende på Nymarkskolen:

Læringsmiljø og digitale læringsmidler

 • Digitale læremidler og læringsressourcer inddrages pædagogisk i læringen, hvor det kvalificerer undervisningen
 • ”Min uddannelse” bruges som læringsressource til arbejdet med målopsætning og feedback
 • For at styrke fleksibilitet og sikre data anvendes i videst muligt omfang skybaserede programmer og apps
 • Elever med særlige behov, herunder DSA, syns- og læsevanskeligheder, fysiske handicaps m.v. tilbydes passende udstyr og programmer
 • Alle elever undervises ud fra skolens definerede IT–pakker kaldet ”Medieexplorer”. Disse beskriver en progression ift. hvilke programmer, færdigheder og kompetencer der skal udvikles på hver årgang.

 

Personalets forudsætninger og kompetencer

 • Videndeling og vejledning foregår så tæt på den daglige undervisning som muligt ved, at vi prioriterer at have IT-vejledere, superbrugere til Min Uddannelse og AULA tilgængelige for alle medarbejdere.
 • Den enkelte medarbejder inddrages i dialogen omkring egen it-didaktisk kompetenceudvikling

 

Infrastruktur og udstyr

 • Nymarkskolen har indført BYOD (Bring Your Own Device), hvilket betyder, at alle elever selv medbringer computer, så vidt det er muligt. Øvrige elever har mulighed for at låne udstyr fra skolen.
 • Alle faste medarbejdere får stillet en arbejdscomputer til rådighed
 • Skolens tilkaldevikarer kan dagligt låne en computer på skolens Læringscenter
 • Skolen indkøber udstyr, der understøtter skolens IT- strategi og udvikling

 

Kommunikation og videndeling

 • Nymarkskolen implementerer kommunikationsplatformen AULA
 • Der samarbejdes via deltagelse i forskellige netværk både kommunalt og nationalt
 • Nymarkskolen videndeler og udvikler digitalisering i undervisningen med samarbejdspartnere f.eks. ungdomsuddannelserne

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 29/1 2019