MENU
Aula_close Layer 1

Mad og måltidspolitik

Udmøntning af Svendborg Kommunes Mad- og måltidspolitik

Skolen efterlever den kommunale politik på området, nemlig at ”Råderummet er
forældrenes”, hvilket skal forstås således, at det er forældrenes beslutning, hvornår
deres eget barn skal have tomme kalorier.

mad

Det betyder, at der ikke sælges, serveres eller uddeles mad med tomme
kalorier på skolen, ligesom eleverne ikke må medbringe og indtage sådan
mad.

(Eks. på madvarer med tomme kalorier: chokolade, blandet slik, saftevand, sodavand,
müslibar, pålægschokolade, chokoladesmørepålæg, chips, popcorn, kiks/småkager,
kager, is, søde desserter etc.)

Vi forventer, at alle lever op til politikken.
Såfremt nogen ikke gør det, beder vi dem lægge de usunde varer væk i deres taske
resten af skoledagen. I evt. gentagelsestilfælde vil vi kontakte forældrene med
henstilling om at bidrage til efterlevelsen af mad- og måltidspolitikken.
Hvis der skal spises i forbindelse med et klassemøde eller lign. opfordrer vi til, at man
lader sig inspirere til sunde alternativer i Idéhæfte med opskrifter ligesom vi opfordrer
forældrene til at lave frugtordninger i de enkelte klasser.
Skolebestyrelsen har besluttet, at politikken kan fraviges ved flg. særlige lejligheder:

  • Sidste skoledag før jul
  • Sidste skoledag for 9.-10.kl.
  • Forældremøder og –arrangementer
  • Lejrskole/skolerejse
  • Fødselsdage

Vedtaget i skolebestyrelsen den 27.august 2012

Kim Christiansen    Birgit Villebro
Formand                   Skoleleder