MENU
Aula_close Layer 1

Teamdannelse, fleksibel tilrettelæggelse og teamsamarbejde

Principper vedr. teamdannelse, fleksibel tilrettelæggelse og teamsamarbejde

 

MÅL: organiseringen af undervisningen og teamsamarbejdet skal bidrage til, at vi samarbejder om til stadighed at inkludere og give udfordringer til alle elever jvfr. skolens mission

 

Derfor danner vi team og organiserer os således:

 • Der etableres storteam omkring hver storgruppe, hvor det sikres, at der er tilstrækkelig faglig bredde samt repræsentation af begge køn
 • En storgruppe består af 110-20 elever fra samme årgang incl. spec.kl. (4-5 stamhold/klasser +1-2 spec.hold)
 • Der etableres stamteam omkring hvert stamhold/klasse
 • Det aftales i det enkelte stamteam, hvordan klasselæreropgaven løses/fordeles
 • Den enkelte lærer deltager kun i ét storteam for at sikre størst mulig kvalitet i teamsamarbejdet

 

Der er 7 faste storteam:

Storteam 1 som omfatter 7.A, 7.B, 7.C, 7.D + 7.-8.S1

Storteam 2 som omfatter 7.E, 7.F, 7.G, 7. H + 7.-8.S2

Storteam 3 som omfatter 8.A, 8.B, 8.C, 8.D + 7.-8.S2

Storteam 4 som omfatter 8.E, 8.F, 8.G ,8.H +7.-9.L

Storteam 5 som omfatter 9.A, 9.B, 9.C, 9.D + 9.-10.S1

Storteam 6 som omfatter 9.E, 9.F, 9.G, 9.H + 9.-10. S2 + 10.M

Storteam 7 som omfatter 10.A, 10.B, 10.C, 10.D, 10.E

 

Mål: at sikre størst mulig videndeling i personalet vedr. inklusion, integration og læsning

Derfor:

 • underviser lærere i special-, modtagelses- og læseklasser også i normalklasser

 

Mål: at skabe kontinuitet og sammenhæng i undervisningen i fagene gennem hele skoleforløbet

Derfor:

 • deltager lærerne løbende i samarbejde i fagteam/faggrupper

 

Mål: at skabe størst mulig helhed i undervisningen gennem fleksibel tilrettelæggelse af faglige og tværfaglige forløb.

Derfor:

 • arbejder såvel lærere som elever efter en årsnorm
 • samarbejder storteamet både ved årsplanlægningen og løbende om den nærmere indhold, placering og lærerbemanding
 • træffer storteamets lærere alle beslutninger herom ved årsplanlægningen samt i skoleårets løb
 • fastlægger hvert storteam min. 4 uger til fordybelse i faglige/tværfaglige forløb
 • udarbejder vi et grundskema a.h.t. den praktiske fordeling af faglokalerne

 

Mål: at dyrke og styrke fællesskabet på tværs af de faste elevgrupper samt sikre undervisningen i §7-emnerne/”de timeløse fag” og andre tværfaglige emner

Derfor arrangerer vi:

 • en årlig fælles temauge for 6.-9. Årgang i uge 41, hvor der etableres tværgående hold vedr. temaet sundhed
 • en årlig fælles temauge for 6.-9. Årgang i uge 47, hvor der etableres tværgående hold vedr. temaet Nymarkskolen læser
 • en årlig fælles temauge for 6.-9. Årgang i uge 7, hvor der etableres tværgående hold. Temaerne skifter hvert 3. år mellem den internationale/kulturelle dimension, bæredygtighed/den grønne dimension, innovation/iværksætteri
 • 1 årlig temauge i hver klasse, hvor der arbejdes med sundhed og selvværd, UEA og andre §7-temaer – herunder arbejde i skolens LOMA-køkken