MENU
Aula_close Layer 1

Baggrund og historie

lomA

Baggrund begrundelser og historie

LOMA er en vigtig del af vores skole, som forener vores arbejde med sundhed, læring, trivsel og dannelse. LOMA-ideen og vores praksis omkring det blev udviklet og testet i perioden 2011- 2014 i et kombineret udviklings- og forskningsprojekt, gennemført i et partnerskab mellem University College Lillebælt, Aalborg Universitet og Svendborg Kommune.

Projektets mål var at fremme sundhed, læring, handlekompetence og integration blandt eleverne gennem aktiv deltagelse i undervisning samt madlavning og fælles spisning.

Dette blev forankret i Fælles Mål for skolens undervisning i sundhed, biologi, dansk, medier, matematik, idræt med flere. Det første LOMA projekt var inspireret af praksis og forskning fra toneangivende og helhedsorienterede skolemadsprojekter i Danmark og foregangslande som Sverige, Finland, Skotland og England.

Den videnskabelige litteratur viser, at der er sammenhæng mellem skolebaserede indsatser på mad og måltidsområdet og indtag, viden og læringsparathed blandt de unge. I Danmark har evalueringsstudiet EVIUS [1] undersøgt dette med udgangspunkt i 38 skoler og OPUS [2] projektet har undersøgt effekterne af Ny Nordisk Hverdagsmad på skolebørns trivsel, udvikling og sundhed i 3.-4. klasser på 9 skoler.

Resultaterne fra disse og en lang række udenlandske undersøgelser er, at der er moderat evidens for, at skolebaserede ordninger generelt fører til sundere indtag og at de madtilbud, der stilles til rådighed af det offentlige generelt har en højere ernæringsmæssig kvalitet i sammenligning med fx. madpakker hjemmefra.

LOMA- praksis

Der produceres dagligt et sundt frokostmåltid i vores køkken i et samarbejde mellem vores professionelle køkkenpersonale, en madkundskabslærer og en gruppe på 8-12 elever. Eleverne i køkkenet har selv haft stor indflydelse på menuplanlægningen med inspiration fra vores LOMA-koordinator, som besøger alle klasser i god tid før deres LOMA-uge for at hjælpe dem med at forberede den. 

Til frokost samles alle skolens elever klassevis med deres lærer for at spise sammen og nyde det fælles måltid, hvad enten eleverne spiser LOMA-mad eller medbragt madpakke. LOMA-personale og –elever serverer LOMA-mad fra 5 buffeter fordelt rundt på skolen, bagefter spiser de selv, rydder op, vasker op og gør klar til næste dag.

Hver klasse har 2 LOMA-uger/år på 7. og 8. årgang. I LOMA-ugerne  arbejder eleverne 1 uge i klassen med deres sædvanlige lærere enten med det normale skema eller om LOMA-relaterede emner i eller på tværs af fagene. Her arbejder de med stof, der under alle omstændigheder skal arbejdes med, og den tætte forbindelse til det, der foregår i køkkenet eller hos vore producenter af råvarerne tilfører elevernes læring øget autencitet og motivation.

Derudover har eleverne en uge hvor de arbejder med LOMA-forløb, det kan eksempelvis være i en projektorienteret undervisningsformVi har besluttet, at eleverne på 7. årgang arbejder med sundhed i deres LOMA-forløb, mens de på 8. årgang arbejder med bæredygtighed. Dette er en del af den fælles LOMA-guide som de fire LOMA skoler i Svendborg kommune har udarbejdet sammen.  I den anden LOMA-uge arbejder eleverne praktisk i køkkenet med madproduktion, servering og oprydning samtidig med, at de tilegner sig køkken- og hygiejnefærdigheder. Vi har aftaler med alle vore råvareleverandører om at stå til rådighed som gæstelærere eller værter for virksomhedsbesøg, så eleverne her får særlig mulighed for at se sammenhænge mellem teori og praksis.

I Svendborg kommune er der fire LOMA-skoler, Nymarkskolen, Tved skole, Ørkildsskolen og Thurø skole. Derudover er der LOMA-skoler i Ishøj kommune, Herning kommune og Aalborg kommune. Man kan læse mere om LOMA på lomaskole.dk.