MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

Principper for arbejdet med inklusion

Indledning

Inklusion handler om at skabe rammer for deltagelse i det sociale og læringsmæssige fællesskab for alle elever. Derfor planlægger vi både lokale indsatser på hver årgang og brede indsatser på tværs af skolen. Nogle indsatser retter sig mod styrkelse af fællesskabet, mens andre indsatser især støtter den enkeltes læringsproces.

Med udgangspunkt i Nymarkskolens værdigrundlag samt Svendborg Kommunes fælles inklusionsforståelse

Tilrettelægger vi vore indsatser efter følgende principper:

Skolens ansvar/opgave/rolle:

  • Skolen møder alle elever og forældre med åbent og nysgerrigt sind og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
  • Skolen arbejder på at inddrage alle eleverne så meget som muligt i det inkluderende arbejde på skolen og i klasserne.
  • Skolen sikrer, at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
  • Skolen udbyder en varieret og differentieret undervisning, som tilgodeser børnenes forskellige behov og styrker og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
  • Vi forventer, at forældrene kommunikerer åbent og konstruktivt med skolen.
  • Vi, skole og forældre, søger at skabe et miljø, hvor der er åbenhed og mulighed for at fortælle om bekymringer og udfordringer.

 

Godkendt den 23. oktober 2018.

Formand Tanja Schaarup                  Skoleleder Birgit Villebro