MENU
Aula_close Layer 1

Ledelses værdigrundlag

Værdigrundlag for ledelse af Nymarkskolen – Svendborgs Ungeskole

Hvor vi udvikler unge, der skaber og forandrer fremtiden.

Vi skaber optimale rammer, for at elever, forældre og medarbejdere oplever størst mulig trivsel og læring

Vore grundlæggende ledelsesværdier er:

 • Åbenhed
 • Anerkendelse
 • Refleksion
 • Tillid
 • Tydelighed
 • Glæde

Det betyder i praksis, at

 • Vi har fokus på kerneopgaven: De unges læring og trivsel
 • Vi sætter kurs, opstiller tydelige mål og rammer og følger op.
 • Vi involverer for at sætte alle styrker i spil
 • Vi er en skole kendetegnet ved fællesskab, glæde og humor, og hvor vi søger at spille hinanden gode
 • Vi søger dialogen - med nysgerrighed og uærbødighed, og vi lytter aktivt anerkendende
 • Vi tænker os om, før vi beslutter – og vi er transparente omkring vores beslutninger
 • Vi tør tænke og handle på nye måder – Vi ved, vi kan begå fejl, men lærer af dem
 • Vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger