MENU
Aula_close Layer 1

Overgang fra 6. - 7. klasse

PRINCIPPER VEDR. overgang fra 6. – 7. klasse.

For at skabe den bedst mulige overgang fra 6. klasse på hhv. Tved, Thurø og Ørkild Skoler til 7. klasse på Nymarkskolen afvikles årligt nedenstående aktiviteter:

Mulighed for deltagelse i forældremøder 6. årg. på fødeskolerne Såfremt der er ønske herom fra fødeskolerne, deltager repræsentanter for elever/forældre/skoleledelse gerne i forældremøder på fødeskolerne. (På initiativ af fødeskolerne laves konkret aftale)

Introbesøg (ultimo februar) Hver klasse på fødeskolerne får besøg af en gruppe 7.kl. elever fra Nymarkskolen samt en lærer og en leder. Formålet med besøget er at give eleverne den første information om 7.klasse og overgangen hertil.

Informationsmøde for elever og forældre

Der afholdes informationsmøde i april for elever og forældre, hvor elever og lærere fra 7. årgang sammen med skolebestyrelse og ledelse orienterer om skolen og overgangen.

Introdag

Eleverne fra 6.kl. på fødeskolerne kommer sammen med deres klasselærere på besøg, som arrangeres af elever og lærere fra Nymarkskolens 7. årgang.

Opdeling i storgrupper og klasser

Ledelsen på Nymarkskolen deler på baggrund af oplysninger fra afgivende skole eleverne i storgrupper og klasser. Delingen foretages alene ud fra flg. kriterier: en ligelig fordeling af elever i forhold til køn, etnicitet, faglige og sociale kompetencer samt hidtidigt skoledistrikt. Klassedelingen meddeles elever og forældre via mail senest 1 uge før elevernes sommerferie.

Introforløb

For at skabe fællesskab, tryghed og gode relationer mellem elever og lærere samt eleverne indbyrdes indleder 7. årgang skoleåret med et introforløb med

faglige og sociale aktiviteter i klasser og storgruppe. Heri indgår bl.a. en introtur med 1 overnatning.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 18/9 2018

 

Tanja Schaarup                    Birgit Villebro

Formand                              skoleleder