MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

Forebyggelse af mobning

Vi forebygger, at mobning opstår ved at

 • udarbejde sociale spilleregler i klassen og løbende evaluere og revidere dem
 • arbejde systematisk med klassens/storgruppens sociale miljø fra første til sidste skoledag f.eks. gennem særlige undervisningsforløb og fællesarrangementer for elever/forældre i forløbet 7.-10.kl.
 • tydeligt at vise, det er et voksenansvar, at der etableres gode grupper/hold som et led i undervisningen

Sådan definerer vi mobning:

Mobning er en kombination af et psykisk og et socialt overgreb, der er helt uacceptabelt.

Der er tale om mobning, når et menneskes grænser overskrides, forfølgelsen/krænkelsen står på over længere tid og er bevidste handlinger, der er systematiske og ondsindede

Mobning kan være

 • af verbal art (løgne, bagtalelser, rygtespredning)
 • fysisk (slag, spark, skub m.v.)
 • psykisk (overse, udelukke fra fællesskabet)

Vi vil være opmærksomme på, om der foregår mobning

 • i de ustrukturerede situationer f.eks. frikvarter, omklædningsrum m.m.
 • når vi oplever markante ændringer i elevpræstationer/adfærd/fremmøde
 • når vi møder stille elever

Vi tolererer ikke mobning og reagerer altid, hvis vi observerer mobning eller tilløb til det

Vi taler med eleverne om vigtigheden af at holde god sprogtone, hvor vi undgår sarkasme. Vi møder og taler med eleverne i en anerkendende tone.

Vi griber hurtigt ind med f.eks.:

 • Afdækning af sag evt. i samarbejde med inklusionspædagog
 • Iværksættelse af samtale
 • Tilbud om konfliktmægling
 • Inddragelse af alle relevante parter – herunder forældre
 • Information til alle relevante parter – med fokus på fakta
 • Inddragelse af elever/forældre fra andre skoler gennem SSP eller skoleledelse
 • Inddragelse af fagpersoner: inklusionspædagog, sundhedsplejerske, psykolog, Ungdomsrådgivning etc.

Klagevejledning.

Elever og forældre kan klage over skolelederens og skolebestyrelsens manglende overholdelse af undervisningsmiljøloven.  Byrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelse i klagesager vedrørende mobning til skolelederen.

Læs mere her