MENU
Aula_close Layer 1

Nymarkskolen PPR

 

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

www.pprsvendborg.dk

Sikker mail: ppr@svendborg.dk

Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg

Tlf. nr.: 62 23 45 45

PPR-leder Hans Jørn Søberg, hans.soeberg@svendborg.dk tlf. 62 23 45 24 mobil: 30 17 65 24

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver

dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år.

 

Personale der betjener skolen:

Psykolog:

Lars Svendsen, mobil tlf. 30 10 71 32. Primære opgaver er at yde konsultativ psykologisk bistand

til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med særlige behov samt at foretage

psykologiske undersøgelser og vurderinger. Psykologen deltager fast i skolens KIM-møder

(konsultative interne møder) og tværfaglige møder.

 

Tale-høre konsulent:

Anita Obel Thomsen, anita.thomsen@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 46. Primære opgaver er at

yde konsultativ tale-høre pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen samt at foretage

talesproglige undersøgelser og vurderinger i forhold til børn og unge med tale-høre og sproglige

vanskeligheder. Tale-høre konsulenten deltager ad hoc i skolens KIM-møder (konsultative interne

møder) og tværfaglige møder.

 

Specialundervisningskonsulent:

Steen Polk, steen.polk@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 47. Primære opgaver er at yde

konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere og skoleledelsen i forhold til børn og unge med

særlige undervisningsbehov samt at foretage pædagogiske undersøgelser og vurderinger.

Specialundervisningskonsulenten deltager i skolens KIM-møder (konsultative interne møder) og

tværfaglige møder.

 

Læsekonsulent:

Dorte Thue Hansen, dorte.thue.hansen@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 37. Primære opgaver er

at yde konsultativ pædagogisk bistand til forældre, lærere, elever og skoleledelsen samt at

foretage læsepædagogiske undersøgelser og vurderinger. Endvidere holdes jævnlige

netværksmøder for forældre samt kurser for lærere. Læsekonsulenten deltager ad hoc i skolens

KIM-møder (konsultative interne møder) og tværfaglige møder

 

Specialpædagogisk udviklingskonsulent:

Marianne Viby Nielsen, marianne.viby.nielsen@svendborg.dk, mobil tlf. 30 10 71 45. Der tilbydes

vejledning/sparring til lærer/pædagog eller klasseteam til arbejdet med den enkelte elev,

elevgruppe eller klasse. Vi tilrettelægger kortere eller længere undervisningsforløb med grupper

eller hele klasser, hvor der sættes fokus på trivsel og sociale strukturer.

 

KIM-møde (hver måned) (konsultativt internt møde). Deltagere: skoleledelse, lærere og vejledere

fra skolen, psykolog, skolesocialrådgiver, specialundervisningskonsulent, sundhedsplejerske,

læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og

tiltag for det enkelte barn/ unge eller klasser/grupper.

 

Tværfagligt møde (ca. 6 møder årligt). Deltagere: skoleledelse, lærere og vejledere fra skolen,

soc. rådg. fra Familieafdelingen, psykolog, specialundervisningskonsulent, sundhedsplejerske,

læsekonsulent ad hoc og tale-høre konsulent ad hoc. På mødet kan drøftes problemstillinger og

tiltag for det enkelte barn/unge/familien.