MENU
Aula_close Layer 1

Uddannelsesparathed

Principper vedr. skole-hjemsamarbejdet om uddannelsesparathed

 

Formålet med uddannelsesparathedsvurderingen er at give eleverne den bedst mulige overgang til ungdomsuddannelsen, hvilket vi ser som skolens kerneopgave.

 

Vi ser arbejdet med at gøre alle elever uddannelsesparate som en løbende og dynamisk proces i hele forløbet 7.-9./10. klasse. Derfor orienterer vi om dette allerede på 7. årgang på forårets forældremøde

 

Derfor drøfter vi ved alle trepartsamtaler elevens uddannelsesparathed ud fra følgende kriterier:

Faglige kompetencer

Personlige kompetencer (motivation og lyst til læring, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, valgparathed)

Sociale kompetencer (samarbejdsevne, respekt, tolerance)

Praksisfaglige kompetencer (praktiske færdigheder, kreativitet, arbejdskendskab)

 

Udviklingen følges i arbejdet med den løbende evaluering mellem elev, forældre og lærere.

 

Hvis status på eleven på 8. årgang, er at eleven endnu ikke er uddannelsesparat, sker orienteringen af elev og forældre herom altid mundtligt forud for den skriftlige orientering. Vi aftaler i hvert enkelt tilfælde, hvilke indsatser der skal sættes i værk for at eleverne herefter kan blive uddannelsesparate

 

Læs evt. mere om regler og vejledning vedr. uddannelsesparathed her: bekendtgørelse og vejledning

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 29/1 2019

 

Tanja Schaarup                                  Birgit Villebro

Skolebestyrelsesformand           skoleleder