MENU
Aula_close Layer 1

Nye Horisonter

Nye Horisonter – En verden af muligheder

 • Er du interesseret i samfundet?
 • Brænder du for retfærdighed og for at hjælpe andre?
 • Er du interesseret i at bruge sproget, også andre sprog end dansk?
 • Kunne du tænke dig at ændre verden?
 • Kan du lide at arbejde eksperimenterende og komme ud af huset?
 • Kunne du tænke dig at fordybe dig i et emne?
 • Kan du lide at debattere/reflektere/argumentere og vil du blive bedre til det?
 • Vil du gerne arbejde med emner, der rører sig her og nu?
 • Vil du være en del af et fællesskab på tværs af teamene?

Faget er opdelt i fire semestre, som har hvert sit tema. I årets løb vil vi arbejde med følgende temaer:

1

 1. Semester – Ung i 19!

 I første semester vil vi undersøge, hvad vil det sige at være ung i 2018.

 • Fokus vil være rettet mod den enkelte elevs rolle og situation i bl.a. klassefælleskabet, i lokalfælleskabet, i familien, i samfundet, på    nettet og i skyen.
 • Hvordan deltager man aktivt i et fællesskab. Og hvordan bliver man en aktør der handler og gør en forskel for sig selv og andre?

2. semester - Grænselandet9

I andet semester tager vi et undersøgende kig på grænselandet.

 • “Grænseland” skal forstås både konkret og fysisk, men også i mere overført og symbolsk forstand.
 • Hvad vil det sige at have mere end et sprog og én kultur som sin baggrund?
 • Hvad er en grænse, hvorfor laver mennesker overhovedet grænser og, hvordan kontrollerer vi dem?
 • Hvordan er konflikter forbundet med grænser?

 

63. semester - Verdenskulturer

I tredje semester arbejder vi med kulturel diversitet og forståelsen af kulturel udvikling i et globalt perspektiv.

Vi ser på kulturer, der ser ud til at være moderne, højteknologisk effektive, multikulturelle og forbrugsorienterede i deres udtryk. Og samtidig ser vi på kulturer, der vægter mere traditionelle værdier og traditioner.

Vi undersøger hvilke værdier, traditioner, udtryk og vi selv er under indflydelse af.

 

4. semester - Hvad er magt?9

I fjerde semester vil vi følge op på de tre foregående temaer ved, at indsætte dem i en konkluderende ramme under overskriften “Hvad er magt?”

 • Vi vil arbejde med definitionen på et magtbegreb. Og vi vil undersøge hvordan magt kommer til udtryk, og hvem der har den. Samtidig vil vi se på, hvad tab af magt har af konsekvenser i forskellige situationer for forskellige aktører.

 

5Endelig vil vi rette fokus mod elevens bevidsthed om stillingtagen og ansvar, og egen evne til deltagelse og handling i en globaliseret verden. Kort sagt agency i relation til strukturer.