MENU
Aula_close Layer 1

Idræt

IDRÆT

- I HJERTE OG HJERNE

 

Du brænder for:+

 • at udfordre personlige grænser
 • at konkurrere mod dig selv og andre
 • at vide mere om din fysik og din psyke
 • at lære mere om sundhed og ernæring
 • at arbejde innovativt
 • at tage ansvar for andre

Dette fordybelsesfag handler om din fysik, din psyke, din kost og ernæring. Det handler om det samfund du lever i og de valg du træffer i livet. Du vil bevæge dig, lave sund og nærende mad, træne både fysisk og mentalt, samt lære om kroppens opbygning. Faget er både et praktisk og teoretisk fag.

+Du bliver klogere på det sunde liv, hvor en krop og sjæl i balance er afgørende for de valg du i fremtiden skal træffe. Du prøver dig selv af som rollemodel i forhold til at få andre til, at være aktive og have glæde ved at være aktive.

Du vil være aktiv mange gange i løbet af året, hvor du vil komme til at prøve mange forskellige aktiviteter, både ude og inde på alle tider af året. Det vil være såvel individuelle som kollektive idrætsgrene. Forskellige temaer tages op som f. eks. doping eller det gode liv.

Mål med faget er:

 • at få en styrket lyst til livslang bevægelse og læring
 • at opnå en viden om sundhed, kost og ernæring
 • at blive bevidst om kroppen og dens evne til at præstere
 • at styrke dit selvværd og troen/tillid til dig selv
 • at lære om fællesskabets, demokratiets og medansvarets værdier og styrker
 • at skabe projekter fra idé til handling
 • at blive deltagende i og få en forståelse for egen og andres læring

Her er et par eksempler på temaer, som vi kan arbejde med:9

 • Spilleregler og fairplay
 • Junioridrætsleder
 • Kost og sundhed
 • Idræt i medierne
 • DM i skoleatletik
 • Streetidræt
 • Rollespil
 • Samarbejde og besøg på idrætsefterskoler, i klubber og foreninger