MENU
Aula_close Layer 1

Skolebus - Befordring

skolebus

Du skal selv sørge for dit barns transport til og fra skole. Men i bestemte tilfælde skal Svendborg Kommune sørge for transporten.

Deadline for ansøgning til skolekørsel er den 1. maj hvert år.

For at komme i betragtning til skolekørsel, skal et af følgende kriterier være opfyldt:

1. Skolevejen er for lang

Skolevejen er nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på.

Børn med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og den korteste skolevej er for lang.

Afstandene er følgende:

  • 0.-3. klasse over 2,5 km
  • 4.-6. klasse over 6 km
  • 7.-9. klasse over 7 km
  • 10. klasse over 9 km

Barnet befordres primært med lokale offentlige busruter.

Vælges en skole udenfor skoledistriktet, skal forældre selv sørge for og betale transporten.

Der tilbydes ikke transport mellem hjem og pasningsordning, samt til og fra konfirmationsforberedelse.

Fra skoleåret 2019/20 tilbydes der ikke længere transport til privat- og friskoler. 

2. Trafikfarlig skolevej

Børn med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Det er Svendborg Kommune og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig.

3. Tilskadekomne elever

Hvis et barn i en midlertidig periode har brug for sygetransport, skal ansøgningen nederst på siden udfyldes og sendes til kørselskontoret. Sammen med ansøgningen skal der foreligge en attest fra sygehus/læge, der dokumenterer barnets transportbehov, samt periode.

Fælles forældremyndighed

Hvis barnet opholder sig lige meget hos forældre med delt forældremyndighed og begge bor i skoledistriktet, kan de selv vælge, til hvilket af de to hjem (dog kun til det ene) befordringen skal gælde fra. Bor kun den ene af forældrene i skoledistriktet, gælder Svendborg Kommunes befordringsforpligtelse til dette hjem.