MENU
Aula_close Layer 1

Form og udtryk

Form og udtryk

- vis dig!

 

1Når du vælger form og udtryk vælger du mange af de kreative og praktiske fag - på én gang. Faget er opdelt i fire perioder, som har hvert sit tema. Til hvert af de fire forløb får du mulighed for, inden for temaet, at vælge et delprojekt, hvor du kommer til at bruge forskellige teknikker og materialer fra fag, du selv synes er spændende.

 

1Du skal være indstillet på, at lære forskellige måder at udtrykke sig på, fx med pensel, kamera og krop. Du lærer forskellige materialer at kende og får mulighed for at afprøve disse.

Der vil være forskellige lærere, som underviser på de enkelte forløb.

Alle fire forløb afsluttes med en form for præsentation, fx: en udstilling, en forestilling, et performance-show eller en fælles samlende oplevelse af anden art.

Du lærer at:

 • se sammenhængen, mellem skolen og det omgivende samfund9
 • skabe sammenhæng mellem din viden/teori og de praktiske ting du laver
 • designe i særlige processer, udvikle din kreative tankegang
 • se verden i dag i et historisk lys ved hjælp af gamle arbejdsteknikker, design og kunstværker
 • tænke på tværs af materiale og fag
 • lære designprocesser for at udvikle innovation
 • kunne se produkters funktion i en ny sammenhæng

 

Faget er opdelt i fire semestre, som har hvert sit tema. I årets løb vil vi arbejde med følgende temaer:

+Set før

(1.kvartal)

Når kunstner eller designer udtrykker sig i sine værker bygger han videre på fortidens erfaringer og teknikker.

Alt er bygget før, lavet før, udviklet før eller skabt før.

Vi skal bl.a undersøge kunstnere og kunstretninger i den historiske kontekst hvori deres værker er skabt.

Med udgangspunkt i mange fag og teknikker vil du med inspiration i tidligere kunstneres værker skabe nye værker.

Du afslutter temaet med en fælles udstilling på skolen.

 

Se lyset+

(2.kvartal)

Lys er mange ting.

Vi indfanger lyset og ser hvad vi kan bruge det til.

Du får indsigt i hvad lys betyder for levende væsner og hvordan rum og motiver kan forandres med lys.

+Den fælles fortælling

(3.kvartal)

Du er i dette forløb en del af noget større.

Du skaber et kunstprodukt som skal sættes sammen med andres produkter og blive til en del af et stort værk, en fælles fortælling.

 

Perioden afsluttes med en forestilling. I er alle delt ind i undergrupper, fx:

 • scenografi/lys+
 • musik/lyd
 • skuespil/skrive replikker
 • logistik/teknik

 

Udtryk fra byens rum

(4.kvartal)

Du skal inspireres og genopdage byens rum, hvor vi opholder os alene eller sammen med nogen.

Rummene påvirker os, ofte uden vi er klar over det. Vi vil tage ned i byen og inspireres af det der er i rummene og bruge det bedste tilbage og skabe noget nyt herfra til skolens rum.

Eksempler på rum til inspiration:+

 • kirken
 • havnen
 • stationen
 • gågaden
 • parken
 • udsigt fra FAF og Simac

Vi laver produkter som er inspireret fra byens rum, som skal bruges på skolen til at skabe nye områder at færdes i.

Forskellige fagdicipliner - alene eller på tværs skaber udtryk som forholder sig til det, hvori det skabes