MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdigrundlag

MISSION:

 • at skabe og kontinuerligt udvikle en folkeskole særligt rettet mod de unge 13-17-årige fra et stort lokalområde bestående af 3 skoledistrikter samt unge med særlige behov fra hele kommunen
 • at udfordre og udvikle alle unge fagligt, socialt og personligt på grundlag af et forpligtende samarbejde mellem elever, forældre og personale

VISION:

Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, kultur og dannelse. Vi vil til stadighed udvikle vores praksis på baggrund af tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer. Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at udnytte deres potentialer til gavn for sig selv og de fællesskaber, de fremover skal indgå i.

VÆRDIER:

 • Ansvarlighed
 • Faglighed
 • Fællesskab
 • Mangfoldighed
 • Glæde

Derfor arbejder vi med:

 • at udvikle og understøtte en inkluderende pædagogik
 • at give eleverne lyst til læring resten af livet
 • at gøre undervisningen meningsfuld for eleverne
 • at inddrage det praktisk/musiske og det skabende
 • at differentiere vores undervisning
 • at alle føler sig set, hørt og forstået
 • at skabe fælles kultur og traditioner
 • at skabe et aktivt elevråd

Derfor forventer vi:

 • At alle overholder aftaler og regler
 • At alle anerkender og accepterer hinandens forskelligheder
 • At alle tager ansvar for hinandens trivsel
 • At alle passer godt på skolens bygninger og inventar
 • At alle er opmærksomme på vigtigheden af god og vedkommende
 • kommunikation
 • At alle voksne er opmærksomme på at være gode rollemodeller
 • At alle ansatte er reflekterende og udviklingsorienterede
 • At alle ansatte deltager aktivt og konstruktivt i teamsamarbejdet
 • At eleverne tager medansvar for deres egen læring
 • At forældrene engagerer sig aktivt i deres barns skolegang og skolens
 • aktiviteter