MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Nymarkskolen Svendborg


Udover ”Styrelsesvedtægten for Svendborg kommune” gælder følgende:

  • Dagsordenen udfærdiges af formand, mødeleder for kommende møde, skoleleder og viceskoleleder.

  • Dagsordenen (inkl. bilag) udsendes senest 4 dage før et møde.

  • Møderne skal afholdes på begge matrikler i løbet af et år.

  • Mødeledelse: Mødelederrollen går på skift. Mødelederen er udpeget i forrige mødes referat.

  • Anfør målet med de enkelte punkter – orientering, drøftelse, beslutning.

  • Referatet udarbejdes og godkendes på mødet.

  • Meddelelser placeres sidst på mødet. Punkter til meddelelser sendes så vidt muligt til bent.jorgensen@svendborg.dk i god tid inden mødet.

  • Punkter til kommende møder er et fast punkt.

  • Dato og tidspunkt for efterfølgende møde skrives i referatet.

  • Der skal sættes tider på hvert punkt – disse kan selvfølgelig undtagelsesvis tilsidesættes. Styres af mødelederen.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 16. august 2018

______________ ________________________
Tanja Schaarup                                           Birgit Villebro
    Formand                                                      Skoleleder