MENU
Aula_close Layer 1

LOMA - principper

 

loma

1. Princip  - Dannelse, fællesskab og trivsel

Som led i skolens arbejde med dannelse, fællesskab og trivsel tilstræber vi at voksne[1] og elever dagligt spiser et fælles måltid sammen. Maden kan være produceret på skolen eller medbragt hjemmefra.

Det fælles måltid tilrettelægges på en måde der styrker dialog og positive relationer – både elev-elev og elev-voksen.

2. Princip - Læring & undervisning

LOMA-undervisning kan integrere fælles mål for alle skolens fag og obligatoriske emner. Der kan arbejdes såvel mono- som tværfagligt. Der arbejdes ud fra det brede positive sundhedsbegreb, jf. Fælles Mål for Sundheds-, og seksualundervisning og familiekundskab. LOMA kan kombineres med indsatsen for at fremme elevers fysiske bevægelse i skolen.

Det er et mål, at der sker en kobling mellem læring og madproduktion med fokus på elevernes udvikling af handlekompetence i relation til sundhed og mad[2] .

LOMA integreres i skolens årsplan. Der skal så vidt muligt gennemføres mindst 1 årligt ugeforløb i såvel indskoling, mellemtrin som udskoling.

LOMA-undervisning skal indeholde forløb:

 • Hvor der produceres mad til et fælles måltid og eleverne deltager i tilberedningen på en måde, hvor de opnår indflydelse og ejerskab.
 • Hvor der samarbejdes med leverandører i form af ekskursion eller besøg af gæstelærere.
 • Hvor Fælles mål i flere fag eller emner indgår.

Dette kan for eksempel suppleres med egenproduktion eller indsamling af frugt og grønt, Åben Skole aktiviteter etc.  Se eksempler i casebeskrivelser på www.lomaskole.dk

3. Princip - Samarbejde omkring læring med forældre og andre parter i lokalområdet

Skolen inddrager forældre i samarbejde omkring LOMA-aktiviteter. Skolen inddrager lokalsamfundet i LOMA-aktiviteter f. eks. i form af en årlig event[3].

4. Princip - Madens kvalitet og fysiske rammer

Når der sker madproduktion på skolen, følges Fødevarestyrelsens anbefalinger og det tilstræbes at opfylde Måltidsmærkets krav.  Det er et mål at Måltidsmærket kan opnås senest fra midten af det 2. skoleår med LOMA[4].

 • Maden skal være sund, afspejle sæson og være tilberedt fra bunden.
 • Der anvendes Så vidt muligt anvendes lokalt producerede og mindst 30 % økologiske råvarer senest fra midten af det 2. skoleår med LOMA[5].
 • Køkkenet skal indrettes med professionelt udstyr med henblik på at tiltrække og fastholde professionel arbejdskraft, samt give mulighed for at eleverne kan deltage i produktionen af det fælles måltid.

 

Revideret af LOMA projektets styregruppe, december 2017.

 • [1] Lærer, pædagoger, køkkenledere og andre som rollemodeller
 • [2] Viden, færdigheder, motivation, erfaringer med samarbejde, erfaringer med virkeligshedsnære udfordringer, kritisk tænkning m.fl.
 • [3] Et eksempel er høstfest eller forårsfest på skolen, som eleverne har arrangeret sammen med underviserne.
 • [4] Krav om at kunne opnå Måltidsmærket  gælder først fra juli 2018.
 • [5] Krav om 30% økologi, jf. Fødevarestyrelsens Bronzemærke gælder først fra juli 2018