MENU
Aula_close Layer 1

Fællesarrangementer

nymarkskolen

 

 

 

 

PRINCIPPER VEDR. FÆLLESARRANGEMENTER

 

Mål:

 • At skabe en skolekultur, der fremmer fællesskab og trivsel
 • At udvikle gode traditioner, der understøtter faglighed og fællesskab

 

Derfor planlægger vi i årets løb nedenstående faste aktiviteter:

 • Daglig fællesspisning til frokost med fokus på at styrke sundheden bredt – herunder også relationerne elev-elev samt elev-lærer
 • Samling i forbindelse med første skoledag for 7.-9. årgang på Marslevvej
 • Samling i forbindelse med første skoledag for 10. årgang på Gyldenbjergvej
 • TRIM-dag 7.-9. årgang på Marslevvej
 • TRIM-dag for 10. årgang på Gyldenbjergvej
 • Julepyntning i klasseværelser og på fællesarealer
 • Juleafslutning 7.-9. årgang på Marslevvej
 • Juleafslutning for 10. årgang på Gyldenbjergvej
 • Årgangsfest for hver årgang i januar-februar
 • Fællesarrangement i forbindelse med valgfagsuge i form af åbent-hus-arrangement for 7.-8. årgang og deres forældre (Nymarkfestival)
 • Fællesarrangement i forbindelse med sidste skoledag for 9. årgang for 7.-9. årgang på Marslevvej
 • Fællesarrangement i forbindelse med sidste skoledag for 10. årgang på Gyldenbjergvej
 • Idrætsdag for 7.-8. årgang i sidste uge før sommerferien som sommerferieafslutning
 • Dimission for 9. årgang på Marslevvej
 • Dimission for 10. årgang på Gyldenbjergvej
 • Sommerferieafslutning for 7.-8. årgang på Marslevvej

 

 • Fællesarrangementer min. 2 gange om året på hver matrikel

 

 • Deltagelse i skolesportsturneringer

 

 • Elevstyrede aktiviteter i form af turneringer, udstillinger andre events, hvor elever med gode ideer får hjælp til udførelse fra skolens ”JA-kontor” (en lærer)

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 29/1 2019

Tanja Schaarup                          Birgit Villebro

Skolebestyrelsesformand   skoleleder

 

PRINCIPPER VEDR. UNDERVISNINGENS ORGANISERING

                     

Undervisningen afvikles i de fleste uger efter et fast grundskema

For at skabe mulighed for fordybelse i faglige og tværfaglige samt evaluering forløb planlægges hvert år et antal særlige dage og uger, som organiseres af teamene.

Hvert team planlægger planlægger fleksibelt fravigelser herfra, når det giver mening i forhold til den fælles årsplan og informerer forud elever og forældre herom.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 5/5 2015

 

Ole Tougaard Jørgensen      Birgit Villebro

Skolebestyrelsesformand   skoleleder