MENU
Aula_close Layer 1

Trafikplan

Trafikplan

Færdsel til og fra skolen 
Skolenhar ca. 700 elever fordelt på 2 matrikler nemlig Marslevvej 1, som rummer 7.-9. årgang og Gyldenbjergvej 31, som rummer 10. årgang. 
7.-9. årgang kommer fra et stort geografisk område – nemlig Tved, Thurø og Ørkildskolens distrikter. Derfor bruger en del af eleverne – især i vinterhalvåret - offentlig transport for at komme i skole. Busstoppestedet ligger attraktivt lige uden for skolens parkeringsplads.

Anvisninger:

 • Vi opfordrer alle de elever, der har mulighed for det, til at gå eller cykle i skole både for at fremme den enkeltes sundhed og for at mindske trafikale problemer ved skolen.
 • Vi henstiller til de forældre, der kører deres børn i skole, at de respekterer skiltningen om, at standsning er forbudt i indkørselen. I stedet for at standse i indkørselen beder vi forældrene i lighed med de få skolebusser vi har om at sætte børnene af i rundkørselen/vendepladsen længere oppe ad Marslevvej.
 • Vi henstiller til, at forældre foretager en egentlig parkering, når de skal afsætte både barn og cykel.
 • Eleverne skal cykle bag om hallen for at parkere ved blok A og B
 • Eleverne skal cykle ned mod hovedindgangen og til højre for at parkere ved blok D og C
 • For at skabe adgangsvej og parkering af køretøjer i forbindelse med brand eller ulykke er det forbudt at parkere på pladsen lige uden for kontoret
 • For at undgå farlige situationer må flisegangen mellem hal og kontor alene benyttes af gående.

 

Planer/ønsker:

 • Der bør etableres tydeligere opdeling mellem hårde og bløde trafikanter gennem opførelse af hegn i den vestlige ende af parkeringspladsen, således der opstår en sti, der alene bruges af bløde trafikanter.
 • Der bør etableres ensretning af trafikken på parkeringspladsen for at skabe bedre flow i trafikken.
 • Der bør etableres gode cykelparkeringsmuligheder på skolen, som der er let adgang til
 • Der bør etableres en hævet flade med 30 km/t i krydset ved Bagvej
 • Fodgængerfeltet lidt syd for Ring Nord bør tydeliggøres med mere belysning og mere tydelig afmærkning.

10. årgang kommer fra et endnu større geografisk område – nemlig hele Svendborg Kommune, og en stor del af eleverne benytter derfor offentligt transport for at komme i skole.

Anvisninger:

 • Vi henviser til Vestre Skoles parkeringsinstruks

 

Planer/ønsker:

 • P-pladsområdet bør opdeles i et område til personale og til den øvrige parkering.
 • Der bør etableres tydelig markering af krydsende trafik (cyklister) fra gangbroen
 • Det bør undersøges, om der kan laves en minirundkørsel ved parkeringspladsområdet til fordeling af trafikken.
 • Der bør opsættes skoleblink til skolepatrulje

Trafik og undervisning

 • Vi forventer, at den grundlæggende undervisning vedr. færden i trafikken er foretaget i samarbejde mellem skole og hjem i 0.-6. klasse
 • Undervisningen i færdselslære på 7.-10. årgang omfatter derfor især:
 • Sikker trafikal adfærd – repeteres og drøftes især i forbindelse med, at eleverne som del af undervisningen konkret skal færdes i trafikken
  Ansvarlighed i trafikken – der undervises i stimulansers indflydelse på trafiksikkerhed samt forholdsregler ved ulykker herunder kursus i førstehjælp på 8. og 10. årgang
 • Vi integrerer gerne undervisning i færdselslære og sundhed sammen med den øvrige undervisning i form af tværfaglige emner og forløb
 • Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at deres børns cykler samt evt. knallerter er i en stand, så de opfylder alle krav til sikkerhed og færdselslov
 • Vi forventer, at forældrene tager ansvar for beslutningen om, hvorvidt deres børn anvender hjelm, når de cykler
 • Det er et krav, at alle elever anvender cykelhjelm, når de i skolesammenhæng cykler i forbindelse med konkurrencer som del af undervisningen.

Vedtaget i skolebestyrelsen den …

Kim Christiansen       Birgit Villebro
Formand                          Skoleleder