MENU
Aula_close Layer 1

Omsorgsplan

OMSORGSPLAN

NYMARKSKOLEN SVENDBORG

Denne plan skal opfattes som et “beredskab”, der bruges, når “det, der ikke må ske, sker alligevel”.

November 2011

 

 1. ALVORLIG SYGDOM, KAOS/KRISESITUATIONER

Pludseligt opståede situationer.

Trafikuheld, trusler og fjernelse af børn, skilsmisse

 

 1. DET PERSONLIGE TAB

(Når en elev i klassen mister – en forældre, familiemedlem, en kammerat eller nær bekendt)

 1. DET FÆLLES TAB

a. Når en elev dør

b. Det kollegiale tab - når skolen mister en medarbejder og en gruppe elever mister en lærer

 1. FOREBYGGENDE ARBEJDE

Planen skal for hvert punkt bearbejdes med henblik på -

 • Situationen her og nu.
 • Forebyggende arbejde
 • Den efterfølgende sorgbearbejdelse

 

For at tage del i sorgarbejde kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske.

Det er legalt at føle, at man ikke slår til, bare man sikrer sig at en anden tager over.

 

 1. ALVORLIG SYGDOM, KAOS/KRISESITUATIONER

(pludseligt opståede situationer)

Trafikuheld, trusler, fjernelse af børn, skilsmisse

Kræver handling med det samme fra klasselærernes side evt. i samarbejde med en leder

Familien kontaktes vedr. følgende punkter:

 • orientering til storgruppens lærere
 • orientering til storgruppen
 • orientering til storgruppens (kontakt)forældre/ forældrekreds i øvrigt
 • øvrige elever, der har berøring med den pågældende elev
 • afklaring af, hvilken rolle skolen skal påtage sig

 

SKOLENS OPGAVE

 • Orientering af relevante parter efter aftale med familien jvfr. ovenstående
 • Orientering til forældre - så de kan tale med deres barn. Det er vigtigt, at alle får samme besked – så faktuel som mulig
 • Modtagelsen af eleven planlægges af klassekammeraterne og klasselærerne
 • Klasselærerne sørger for opfølgning
 • Evt. henvendelse fra pressen henvises til skolens ledelse, som sørger for, at der kun er én person fra skolen, der udtaler sig.

 

 1. DET PERSONLIGE TAB.

Når en elev mister - en forældre, et familiemedlem, en kammerat eller en nær bekendt

Kræver handling med det samme fra klasselærernes side i samarbejde med en leder og/evt. øvrige personer med relation til situationen.

Familien kontaktes vedr. følgende punkter:

 • orientering til storgruppens lærere
 • orientering til storgruppen
 • orientering til storgruppens (kontakt)forældre/ forældrekreds i øvrigt
 • øvrige elever, der har berøring med den pågældende elev
 • afklaring af, hvilken rolle skolen skal påtage sig
 • Evt. deltagelse i begravelsen af personale, ledelse og klassekammerater.

 

SKOLENS OPGAVE

 • Orientering af relevante parter efter aftale med familien jvfr. ovenstående.
 • Orientering til forældre - så de kan tale med deres barn. Det er vigtigt, at alle får samme besked – så faktuel som mulig
 • Skolens leder sørger for, at der sendes buket til begravelsen
 • Klasselæreren sørger for opfølgning, f.eks ved samtaler med elev/hele
 • klassen. Det kan være en god ide, at en klasselærer/pædagog afsætter tid til at gå ture med den sorgramte elev i tiden efter.
 • Evt. henvendelse fra pressen henvises til skolens ledelse, som sørger for, at der kun er én person fra skolen, der udtaler sig.

Afhængigt af den konkrete situation, kan det være en god idé at:

 • tale med kolleger, der har gjort tilsvarende erfaringer
 • at få besøg af en/flere af flg. personer i klassen: afdødes familie/venner eller professionelle såsom sundhedsplejerske, læge, psykolog, præst,
 • arbejde med litteratur/film om emnet.

 

 1. DET FÆLLES TAB.

(når skolen/storgruppen mister en elev)

Kræver handling med det samme af leder, klasselærere, evt. teamet

A. Når en elev dør.

 • Kontakt til familien af enten en klasselærer eller anden lærer med tæt tilknytning eller af skolens leder. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, og det er et fælles ansvar, at det bliver gjort. Kontakten kan være personlig eller telefonisk og skal afklare, hvad der er sket, og hvad der skal orienteres om.
 • Lederen orienterer det samlede personale - evt. skriftligt til dem, der ikke har tilknytning til eleven, mundtligt til dem der har eleven.
 • Elever og personale samles til en kort mindehøjtidelighed.
 • Der flages på halv efter mindehøjtideligheden. Skoleledelse giver besked til teknisk serviceleder og forældrekreds.
 • Den berørte storgruppe samles i deres klasselokale sammen med de centrale personer, hvor der tales om hændelsen.
 • Klassen kan evt. sendes hjem, men det skal sikres, at ingen elever sendes hjem til “et tomt hus”.
 • Orientering til forældre - så de kan tale med deres barn. Det er vigtigt, at alle får samme besked – så faktuel som mulig

 

 • Afhængigt af samtalen med familien afgøres det, hvem der deltager i begravelsen.
 • Orientering til forældre - så de kan tale med deres barn. Hvis der allerede findes en telefonkæde, kan den evt. anvendes. Det er vigtigt, at alle får samme besked
 • Orientering til forvaltning, såfremt det er relevant
 • Skolens leder sørger for, at der sendes en buket til begravelsen
 • Opfølgning i klassen gennem samtaler - evt. med en person fra støttegruppen. Vær opmærksom på evt. efterdønninger i resten af klassens skoleforløb.

 

B. DET KOLLEGIALE TAB.

(Når skolen mister en medarbejder og en storgruppe mister en lærer)

 • Kræver handling med det samme af skolens leder
 • Lederen eller en kollega med tæt tilknytning tager kontakt til familien/de pårørende.
 • Lederen orienterer skolens ansatte og forvaltning.
 • Skolens elever (eller de elever, der har kendskab til personen) samles til en kort mindehøjtidelighed. Ledelsen vurderer, om alle skal deltage.
 • Der skal gives god tid til at tale med eleverne om hændelsen.
 • Forældrene orienteres, så de kan tale med deres børn.
 • Eleverne kan evt. herefter gives fri, men de må ikke sendes hjem til “et tomt hus”.
 • Der flages på halv efter orienteringen. Skoleledelsen giver besked til tekn. serviceleder og forældrekreds
 • Skolens leder sørger for, at der sendes buket til begravelsen
 • Efter aftale med familien deltager ansatte, ledelse og elever/forældre i begravelsen.

 

 1. FOREBYGGENDE ARBEJDE

Hvis der på skolen er et sygdomsramt barn bør man:

 • være nærværende.
 • have løbende kontakt til familien.
 • sende/aflevere breve o.l.
 • give god information til klassekammeraterne og deres familier.