MENU
Aula_close Layer 1

Årsberetning 2017

Skolebestyrelsens årsberetning for Nymarkskolen 2016-17

 

Der har i det forgangne skoleår stadig været fokus på implementeringen af den nye folkeskolereform.

 

Ifølge udviklingsplanen har fokus især været på:

  1. Læringsmålstyret undervisning.

  2. Bevægelse i undervisningen.

Selvom der har været arbejdet godt med disse punkter, er vi ikke helt i mål endnu. Derfor er begge punkter også fokuspunkter i udviklingsplanen, næste skoleår.

 

Et andet gennemgående tema i skolebestyrelsens arbejde har været: ”Trivsel for alle”

Lærernes trivsel smitter til elevernes trivsel. Og lærertrivsel er forudsætning for god undervisning – ligesom elevtrivsel er forudsætning for læring.

 

Vi har i årets løb haft mange andre emner/projekter at skulle forholde os til, og vi har da heller ikke nået alt det vil gerne ville.

 

Jeg vil ikke uddybe alle punkterne her, men henvise til referaterne på skolens hjemmeside:

                            

                                 nymarkskolen-svendborg.skoleporten.dk

 

Her kommer – i punktform – nogle af de ting vi har drøftet og besluttet i bestyrelsen:

 

  • Fastsat principper for samværsregler

  • Drøftet og besluttet principper for skole-/hjemsamarbejde

  • Drøftet og besluttet principper for understøttende undervisning

  • Besluttet en IT-udviklingsplan.

  • Besluttet skolens budget

  • Drøftet og besluttet udviklingsplan 2017-18

  • Drøftet og besluttet principper for lejrskoler.

 

Skolebestyrelsen har også deltaget i diverse udvalgsarbejder, dialogmøder, skolerigsdag samt deltaget i ansættelsen af nye lærere.  Herudover har vi stor fokus på de fysiske rammer dvs. udeområdet/aktivitetsmuligheder, renovering af klasselokaler/fællesområder. Dette kræver midler centralt fra, da det ikke er en del af skolens budget.

 

På bestyrelsens vegne

Ole Tougaard

Formand