MENU
Aula_close Layer 1

Anvendelsen af elektroniske medier

nymarkskolen

 

 

 

Principper vedr. anvendelsen af elektroniske medier

Digitale medier er en naturlig del af elevernes hverdag og giver eleverne uanede muligheder for kommunikation, produktion og videns- og informationssøgning.

Det er afgørende for elevernes evne til at kunne begå sig i deres fremtidige skole- arbejds- & privatliv, at de opøver en evne til at benytte et mangfoldigt udvalg af digitale medier og i særlig grad deres egne devices herunder smartphones som værdifulde redskaber.

 

Derfor tilrettelægger vi undervisning for alle elever m.h.p. at

  • Lære eleverne at anvende digitale medier på en hensigtsmæssig og berigende måde i undervisningen
  • Gøre eleverne bekendt med gældende lovgivning og god etik for anvendelse af de digitale medier i og uden for undervisningen

 

Undervisningen er en del af introforløbet på 7. og 10. årgang ligesom emnet tages op min. 1 gang årligt på 8. og 9. årgang samt efter behov.

Kommunens SSP-konsulenter kan anvendes som gæstelærere, og der findes gode materialer til undervisningen bl.a. på disse links:

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 30/4 2014

Kim Christiansen                Birgit Villebro

Formand                                 Skoleleder